Thursday May 09, 2024

Samtalen ep. 56 Menighetsplanting

Samfunnet vårt utvikler seg stadig i form av sentralisering, nye generasjoner med sine kulturelle særtegn og nye behov. Hvilke konsekvenser får det for kristne forsamlinger? Når er det riktig å plante en ny menighet og hva skal til for at det lykkes? I kveld har vi med oss tre personer som har vært med å plante nye menigheter på ganske forskjellig vis. Bli med oss når vi tar samtalen om menighetsplanting.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320